Niska Emisja

– Wysokie ryzyko

 

 

 NISKA EMISJA

TO OBECNIE JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH

PROBLEMÓW EKOLOGICZNYCH

GÓRNEGO ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA.

 

NIEODPOWIEDZIALNE PODEJŚCIE

DO KWESTII OGRZEWANIA NARAŻA

WSZYSTKICH NAS NA

WYSOKIE RYZYKO

NISKA EMISJA

Złudna wygoda i oszczędność pieniędzy to dla wielu atrakcyjne synonimy tego, czym jest niska emisja. Fachowo tym terminem określa się zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi gazami oraz pyłami emitowanymi przede wszystkim z kominów o niedużej wysokości (do 40 m). Odprowadzają one pozostałości z procesu spalania realizowanego w kotłowniach węglowych i domowych piecach. Bezpośrednim powodem powstawania niskiej emisji jest palenie węglem wątpliwej jakości lub odpadami komunalnymi. Istotny wpływ na skalę jej powstania ma również stan techniczny urządzeń grzewczych.

Niska emisja to palący problem każdego z nas!

 

BLISKO 40% TWOICH SĄSIADÓW PALI ŚMIECI

Badanie zrealizowane przez PBS DGA w dniach 24-30.10.2011r. na grupie 300 osób, których mieszkania nie są podłączone do sieci ciepłowniczej.  

Do najpopularniejszych „surowców” grzewczych niemal 200 tys. mieszkańców śląsko-zagłębiowskiej aglomeracji należą najczęściej:

 • papier (gazety, reklamy)
 • różnorodne opakowania plastikowe i butelki PET
 • meble
 • ubrania

Każdy z nich to źródło wysoce szkodliwych związków chemicznych, powodujących WYSOKIE RYZYKO wystąpienia chorób nowotworowych i innych poważnych schorzeń.

WYSOKIE RYZYKO

Niski komin oznacza niewielki promień osiadania ulatujących z niego szkodliwych substancji.
Powoduje to skupienie zanieczyszczeń głównie na terenie osiedli mieszkaniowych
, narażając tym samym
tysiące osób na oddychanie skażonym powietrzem.

Z powodu niskiej emisji do organizmu przenikają pyły i trujące substancje.
Wdychane powietrze zawiera m.in.
benzo(a)piren - silnie rakotwórczy związek chemiczny wchodzący
w skład dymu papierosowego. Średnie stężenie benzo(a)pirenu w Metropolii Silesia wynosi 6,3 ng/m
3.
Oznacza to, że każdy z nas
– nie wypalając nawet jednego papierosa – biernie przyjmuje
do swojego organizmu równowartość ponad 2 tys. papierosów rocznie!

Jednym z najpoważniejszych następstw niskiej emisji jest przewlekła obturacyjna choroba płuc – POChP,
powodująca nieodwracalne ograniczenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe.
W Polsce na POChP cierpi około 2 mln ludzi, a sama
choroba skraca życie średnio o 10-15 lat.
Niezbędne w diagnozie POChP jest badanie spirometryczne.

Jednak zagrożeń dla zdrowia i życia płynących z niskiej emisji jest znacznie więcej!

 

 

SPRAWDŹ, JAKI WPŁYW NA TWÓJ ORGANIZM MOŻE MIEĆ NISKA EMISJA

 • BOLE GŁOWY
 • PODRAŻNIENIA
 • ALERGIE
 • UKŁAD ODDECHOWY
 • UKŁAD KRĄŻENIA
 • WĄTROBA
 • NOWOTWORY
 • NIEDOTLENIENIE
 • BEZPŁODNOŚĆ
 • UKŁAD NERWOWY
 • MUTACJE DNA
 • SZPIK KOSTNY

BÓLE GŁOWY

nawracające bóle głowy

ROZWIĄZANIE

NIE PAL ŚMIECI

nawet w niewielkich

ilościach szkodzą

środowisku

NIE PAL WĘGLA ZŁEJ JAKOŚCI

zrezygnuj z flot

i mułów węglowych

WYMIEŃ KOCIOŁ

zastąp niesprawne

i trujące urządzenie

UŚWIADOM INNYCH

rozmawiaj o efektach spalania

śmieci z sąsiadami, rodziną

i znajomymi

PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Wydarzenia

Wyraź swoje zdanie w sprawie niskiej emisji

Trwają konsultacje społeczne uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego. Formuła konsultacji ma charakter otwarty, co oznacza, że każdy do 6 lutego br. może wyrazić swoje zdanie na jej temat.

Zaproponowany przez Zarząd Województwa projekt zakłada m.in. graniczą datę wymiany starych kotów grzewczych do 2027 roku. Dodatkowo 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały, każdy kto zdecyduje się na budowę domu ogrzewanego węglem lub drewnem będzie zobowiązany do zainstalowania urządzenia grzewczego klasy 5.

Pomysłodawcy dokumentu chcą wprowadzić od 1 września 2017 roku zakazu używania paliw grzewczych, których stosowanie powoduje niską emisję. Chodzi o węgiel brunatny, muły i flotokoncentraty oraz wilgotne drewno.

(więcej…)


NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA JEST KONTYNUACJĄ KAMPANII NISKA EMISJA - WYSOKIE RYZYKO WSPÓŁFINANSOWANEJ PRZEZ WFOŚIGW W KATOWICACH

KONTAKT

Kampania: kontakt@niskaemisja-wysokieryzyko.pl

Ciepło sieciowe: tc.przylaczenia@tauron-cieplo.pl

tel. (32) 663 83 43 lub (32) 663 83 45