Wyraź swoje zdanie w sprawie niskiej emisji

Trwają konsultacje społeczne uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego. Formuła konsultacji ma charakter otwarty, co oznacza, że każdy do 6 lutego br. może wyrazić swoje zdanie na jej temat.

Zaproponowany przez Zarząd Województwa projekt zakłada m.in. graniczą datę wymiany starych kotów grzewczych do 2027 roku. Dodatkowo 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały, każdy kto zdecyduje się na budowę domu ogrzewanego węglem lub drewnem będzie zobowiązany do zainstalowania urządzenia grzewczego klasy 5.

Pomysłodawcy dokumentu chcą wprowadzić od 1 września 2017 roku zakazu używania paliw grzewczych, których stosowanie powoduje niską emisję. Chodzi o węgiel brunatny, muły i flotokoncentraty oraz wilgotne drewno.

W założeniu uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna. Ma skłonić do stosowania wysokiej jakości paliw w odpowiednich urządzeniach grzewczych. Projekt zakłada również dofinasowania na rekomendowane systemy grzewcze w tym m.in. na przyłączenie budynków do ciepła sieciowego.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do 6 lutego 2017 roku, w formie pisemnej na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice bądź ustnie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl.

Po pierwszej fazie konsultacji projekt zostanie skierowany do opiniowania przez samorządy, a następnie do organizacji pozarządowych. Po zakończeniu procesu konsultacji projekt uchwały antysmogowej ma trafić pod obrady Sejmiku. Planowo ma ona zostać przyjęta przed następnym sezonem grzewczym.

Dodatkowo, każdy może podpisać się pod petycją o podjęcie zdecydowanych działań antysmogowych w województwie śląskim, sformowaną przez aktywistów z Polskiego Alarmu Smogowego. Dokument zawiera poparcie dla zaproponowanej uchwały oraz apel o przyśpieszenie procesu wymiany starych kotłów grzewczych, tak by znikły do 1 stycznia 2022 roku.

Treść uchwały antysmogowej

Internetowa petycja Polskiego Alarmu Smogowego

Foto: pixabay.com

(27.01.2017)