Zatrważające wyniki kontroli domowych pieców w Katowicach

Staż Miejska w Katowicach podsumowała rok 2016 w zakresie wykrywalności przypadków palenia odpadów w przydomowych piecach. Na 3410 kontroli, stwierdzono aż 852 takich sytuacji. Łącznie nałożono mandaty na kwotę 45 500 zł.

Początek roku okazał się rekordowy, jeśli chodzi o stężenia zanieczyszczeń powietrza w całej Polsce. W związku z tym kontrole straży miejskiej zostały zintensyfikowane. W samych Katowicach do połowy stycznia 2017 roku przeprowadzono 231 kontroli, które wykazały aż 20 przypadków palenia śmieci. Strażnicy apelują, aby zgłaszać podejrzenia palenia śmieci pod numer 986. Mandat za palenie odpadami może wynieść do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu podejrzanemu grodzi kara grzywny do 5 tys. zł.

Palenie śmieci to kluczowy powód powstawania tzw. niskiej emisji. Powietrze skażone toksycznymi gazami i pyłami (PM10 i PM2,5) zawiera m.in. silnie rakotwórczy związek chemiczny benzo(a)piren. Najlepszym rozwiązaniem problemu w przypadku zabudowy wielorodzinnej jest przyłączanie do ciepła sieciowego, czyli rezygnacja z ogrzewania indywidualnego.

Więcej o negatywnych konsekwencjach niskiej emisji oraz możliwych rozwiązaniach problemu możecie dowiedzieć się w naszym obiekcie na katowickim Rynku, do niedzieli 22 stycznia. Od 24 stycznia pojawi się on w centrum Chorzowa.  Do waszej dyspozycji jesteśmy codziennie od 13:00 do 19:00, a od 15:30 do 18:30 oferujemy bezpłatne badanie spirometryczne, sprawdzające kondycję płuc.

Dodatkowe informacje na temat kontroli katowickich strażników miejskich znajdziecie w publikacji Dziennika Zachodniego TUTAJ

(20.01.2017)