Katowickie powietrze pod stałym nadzorem

Właśnie złożony został wniosek o dofinansowanie dynamicznego systemu monitorowania powietrza w Katowicach. Projekt zakłada montaż czujników i tablic informacyjnych w 140 lokalizacjach na terenie miasta.

Zgodnie z założeniami znaczna część infrastruktury pomiarowej zainstalowana zostanie w obrębie budynków użyteczności publicznej – w sumie chodzi o 140 lokalizacji. Tam pojawią się także ekrany multimedialne prezentujące stan jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Wyniki mają być zgodne z indeksem stosowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Jeśli katowicki magistrat otrzyma dofinansowanie w ramach europejskiego projektu „AWAIR”, system powinien być gotowy pod koniec 2017r. Po wdrożeniu monitoring ma być rozbudowywany o kolejne lokalizacje.

Aktualnie stan śląskiego powietrza można sprawdzić za pośrednictwem: Systemu monitoringu jakości powietrza, Systemu Prognoz Jakości Powietrza, dedykowanych aplikacji na urządzenia mobilne oraz od niedawna, tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – KZK GOP. Jeśli jakość powietrza jest zła, należy przedsięwziąć niezbędne środki ostrożności ograniczające negatywny wpływ zanieczyszczeń na zdrowie.

(04.01.2017)