Niska Emisja

– Wysokie ryzyko

 

 

 NISKA EMISJA

TO OBECNIE JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH

PROBLEMÓW EKOLOGICZNYCH

GÓRNEGO ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA.

 

NIEODPOWIEDZIALNE PODEJŚCIE

DO KWESTII OGRZEWANIA NARAŻA

WSZYSTKICH NAS NA

WYSOKIE RYZYKO

NISKA EMISJA

Złudna wygoda i oszczędność pieniędzy to dla wielu atrakcyjne synonimy tego, czym jest niska emisja. Fachowo tym terminem określa się zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi gazami oraz pyłami emitowanymi przede wszystkim z kominów o niedużej wysokości (do 40 m). Odprowadzają one pozostałości z procesu spalania realizowanego w kotłowniach węglowych i domowych piecach. Bezpośrednim powodem powstawania niskiej emisji jest palenie węglem wątpliwej jakości lub odpadami komunalnymi. Istotny wpływ na skalę jej powstania ma również stan techniczny urządzeń grzewczych.

Niska emisja to palący problem każdego z nas!

 

BLISKO 40% TWOICH SĄSIADÓW PALI ŚMIECI

Badanie zrealizowane przez PBS DGA w dniach 24-30.10.2011r. na grupie 300 osób, których mieszkania nie są podłączone do sieci ciepłowniczej.  

Do najpopularniejszych „surowców” grzewczych niemal 200 tys. mieszkańców śląsko-zagłębiowskiej aglomeracji należą najczęściej:

 • papier (gazety, reklamy)
 • różnorodne opakowania plastikowe i butelki PET
 • meble
 • ubrania

Każdy z nich to źródło wysoce szkodliwych związków chemicznych, powodujących WYSOKIE RYZYKO wystąpienia chorób nowotworowych i innych poważnych schorzeń.

WYSOKIE RYZYKO

Niski komin oznacza niewielki promień osiadania ulatujących z niego szkodliwych substancji.
Powoduje to skupienie zanieczyszczeń głównie na terenie osiedli mieszkaniowych
, narażając tym samym
tysiące osób na oddychanie skażonym powietrzem.

Z powodu niskiej emisji do organizmu przenikają pyły i trujące substancje.
Wdychane powietrze zawiera m.in.
benzo(a)piren - silnie rakotwórczy związek chemiczny wchodzący
w skład dymu papierosowego. Średnie stężenie benzo(a)pirenu w Metropolii Silesia wynosi 6,3 ng/m
3.
Oznacza to, że każdy z nas
– nie wypalając nawet jednego papierosa – biernie przyjmuje
do swojego organizmu równowartość ponad 2 tys. papierosów rocznie!

Jednym z najpoważniejszych następstw niskiej emisji jest przewlekła obturacyjna choroba płuc – POChP,
powodująca nieodwracalne ograniczenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe.
W Polsce na POChP cierpi około 2 mln ludzi, a sama
choroba skraca życie średnio o 10-15 lat.
Niezbędne w diagnozie POChP jest badanie spirometryczne.

Jednak zagrożeń dla zdrowia i życia płynących z niskiej emisji jest znacznie więcej!

 

 

SPRAWDŹ, JAKI WPŁYW NA TWÓJ ORGANIZM MOŻE MIEĆ NISKA EMISJA

 • BÓLE GŁOWY
 • PODRAŻNIENIA
 • ALERGIE
 • UKŁAD ODDECHOWY
 • UKŁAD KRĄŻENIA
 • WĄTROBA
 • NOWOTWORY
 • NIEDOTLENIENIE
 • BEZPŁODNOŚĆ
 • UKŁAD NERWOWY
 • MUTACJE DNA
 • SZPIK KOSTNY

BÓLE GŁOWY

nawracające bóle głowy

ROZWIĄZANIE

NIE PAL ŚMIECI

nawet w niewielkich

ilościach szkodzą

środowisku

NIE PAL WĘGLA ZŁEJ JAKOŚCI

zrezygnuj z flot

i mułów węglowych

WYMIEŃ KOCIOŁ

zastąp niesprawne

i trujące urządzenie

UŚWIADOM INNYCH

rozmawiaj o efektach spalania

śmieci z sąsiadami, rodziną

i znajomymi

PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Wydarzenia

Nowa odsłona kampanii Niska Emisja–Wysokie Ryzyko!

W centrum Katowic i Chorzowa zawisły wielkoformatowe siatki przestrzegające przed paleniem śmieci. Piec kaflowy z etykietą jak na paczkach papierosów oraz informacja, że nawet 40% Ślązaków i Zagłębiaków ogrzewających indywidualnie swoje mieszkania pali śmieci to elementy kontynuowanej przez nas kampanii Niska Emisja-Wysokie Ryzyko z 2012 roku.

Wielkoformatowe reklamy będą informować o skutkach niskiej emisji w grudniu i styczniu, czyli okresie największego nasilenia problemu. W tym samym czasie zrealizujemy także kolejne działania akcentujące bezpośredni wpływ niskiej emisji na ludzkie zdrowie.

Pamiętajcie – niska emisja to naprawdę wysokie ryzyko!


NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA JEST KONTYNUACJĄ KAMPANII NISKA EMISJA - WYSOKIE RYZYKO WSPÓŁFINANSOWANEJ PRZEZ WFOŚIGW W KATOWICACH

KONTAKT

Kampania: kontakt@niskaemisja-wysokieryzyko.pl

Ciepło sieciowe: tc.przylaczenia@tauron-cieplo.pl

tel. (32) 663 83 43 lub (32) 663 83 45