Niska Emisja

– Wysokie ryzyko

 

 

 NISKA EMISJA

TO OBECNIE JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH

PROBLEMÓW EKOLOGICZNYCH

GÓRNEGO ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA.

 

NIEODPOWIEDZIALNE PODEJŚCIE

DO KWESTII OGRZEWANIA NARAŻA

WSZYSTKICH NAS NA

WYSOKIE RYZYKO

NISKA EMISJA

Złudna wygoda i oszczędność pieniędzy to dla wielu atrakcyjne synonimy tego, czym jest niska emisja. Fachowo tym terminem określa się zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi gazami oraz pyłami emitowanymi przede wszystkim z kominów o niedużej wysokości (do 40 m). Odprowadzają one pozostałości z procesu spalania realizowanego w kotłowniach węglowych i domowych piecach. Bezpośrednim powodem powstawania niskiej emisji jest palenie węglem wątpliwej jakości lub odpadami komunalnymi. Istotny wpływ na skalę jej powstania ma również stan techniczny urządzeń grzewczych.

Niska emisja to palący problem każdego z nas!

 

BLISKO 40% TWOICH SĄSIADÓW PALI ŚMIECI

Badanie zrealizowane przez PBS DGA w dniach 24-30.10.2011r. na grupie 300 osób, których mieszkania nie są podłączone do sieci ciepłowniczej.  

Do najpopularniejszych „surowców” grzewczych niemal 200 tys. mieszkańców śląsko-zagłębiowskiej aglomeracji należą najczęściej:

 • papier (gazety, reklamy)
 • różnorodne opakowania plastikowe i butelki PET
 • meble
 • ubrania

Każdy z nich to źródło wysoce szkodliwych związków chemicznych, powodujących WYSOKIE RYZYKO wystąpienia chorób nowotworowych i innych poważnych schorzeń.

WYSOKIE RYZYKO

Niski komin oznacza niewielki promień osiadania ulatujących z niego szkodliwych substancji.
Powoduje to skupienie zanieczyszczeń głównie na terenie osiedli mieszkaniowych
, narażając tym samym
tysiące osób na oddychanie skażonym powietrzem.

Z powodu niskiej emisji do organizmu przenikają pyły i trujące substancje.
Wdychane powietrze zawiera m.in.
benzo(a)piren - silnie rakotwórczy związek chemiczny wchodzący
w skład dymu papierosowego. Średnie stężenie benzo(a)pirenu w Metropolii Silesia wynosi 6,3 ng/m
3.
Oznacza to, że każdy z nas
– nie wypalając nawet jednego papierosa – biernie przyjmuje
do swojego organizmu równowartość ponad 2 tys. papierosów rocznie!

Jednym z najpoważniejszych następstw niskiej emisji jest przewlekła obturacyjna choroba płuc – POChP,
powodująca nieodwracalne ograniczenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe.
W Polsce na POChP cierpi około 2 mln ludzi, a sama
choroba skraca życie średnio o 10-15 lat.
Niezbędne w diagnozie POChP jest badanie spirometryczne.

Jednak zagrożeń dla zdrowia i życia płynących z niskiej emisji jest znacznie więcej!

 

 

SPRAWDŹ, JAKI WPŁYW NA TWÓJ ORGANIZM MOŻE MIEĆ NISKA EMISJA

 • BOLE GŁOWY
 • PODRAŻNIENIA
 • ALERGIE
 • UKŁAD ODDECHOWY
 • UKŁAD KRĄŻENIA
 • WĄTROBA
 • NOWOTWORY
 • NIEDOTLENIENIE
 • BEZPŁODNOŚĆ
 • UKŁAD NERWOWY
 • MUTACJE DNA
 • SZPIK KOSTNY

BÓLE GŁOWY

nawracające bóle głowy

ROZWIĄZANIE

NIE PAL ŚMIECI

nawet w niewielkich

ilościach szkodzą

środowisku

NIE PAL WĘGLA ZŁEJ JAKOŚCI

zrezygnuj z flot

i mułów węglowych

WYMIEŃ KOCIOŁ

zastąp niesprawne

i trujące urządzenie

UŚWIADOM INNYCH

rozmawiaj o efektach spalania

śmieci z sąsiadami, rodziną

i znajomymi

PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Wydarzenia

Zatrważające wyniki kontroli domowych pieców w Katowicach

Staż Miejska w Katowicach podsumowała rok 2016 w zakresie wykrywalności przypadków palenia odpadów w przydomowych piecach. Na 3410 kontroli, stwierdzono aż 852 takich sytuacji. Łącznie nałożono mandaty na kwotę 45 500 zł.

Początek roku okazał się rekordowy, jeśli chodzi o stężenia zanieczyszczeń powietrza w całej Polsce. W związku z tym kontrole straży miejskiej zostały zintensyfikowane. W samych Katowicach do połowy stycznia 2017 roku przyprowadzono 231 kontroli, które wykazały aż 20 przypadków palenia śmieci. Strażnicy apelują, aby zgłaszać podejrzenia palenia śmieci pod numer 986. Mandat za palenie odpadami może wynieść do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu podejrzanemu grodzi kara grzywny do 5 tys. zł.

(więcej…)


NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA JEST KONTYNUACJĄ KAMPANII NISKA EMISJA - WYSOKIE RYZYKO WSPÓŁFINANSOWANEJ PRZEZ WFOŚIGW W KATOWICACH

KONTAKT

Kampania: kontakt@niskaemisja-wysokieryzyko.pl

Ciepło sieciowe: tc.przylaczenia@tauron-cieplo.pl

tel. (32) 663 83 43 lub (32) 663 83 45